Thủ tục thông báo website với bộ công thương

Việc mua bán, giao dịch, trao đổi thông tin trên mạng hiện nay diễn ra rất phổ biến. Ngày càng có nhiều website mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất hiện, nổi tiếng như lazada, sendo, tiki,… Để quản lý hoạt động mua bán, cung ứng dịch vụ trên mạng và bảo vệ người tiêu dùng, pháp luật quy định các loại website nhất định phải thực hiện thông báo, đăng ký với Bộ Công Thương. Vậy cụ thể loại website nào cần thông báo với Bộ Công Thương? Thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương được thực hiện như thế nào?

Sau đây Văn phòng Luật sư Nhân Văn xin được tư vấn về vấn đề này như sau:

  1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ Về thương mại điện tử.

– Thông tư 47/2014/TT-BCT ngày 5/12/2014 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý website thương mại điện tử.

– Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

  1. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. WEBSITE NÀO PHẢI THÔNG BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG?

Trên thực tế có rất nhiều loại website như website bán hàng; website cung ứng dịch vụ; sàn giao dịch thương mại điện tử; website khuyến mãi trực tuyến; website đấu giá trực tuyến,…. Pháp luật quy định cụ thể những website nào không cần thông báo, website nào phải thông báo và website nào phải đăng ký.

Đối với website phải thông báo với Bộ Công thương, khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BTC quy định:

“1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương”

Giải thích rõ hơn về website thương mại điện tử bán hàng, khoản 1 Điều 25 Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định:

“Điều 25. Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

  1. Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.”

2.2. THỦ TỤC THÔNG BÁO WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

Việc thông báo website với bộ công thương được thực hiện qua hệ thống online.gov.vn. Cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống online.gov.vn bằng việc cung cấp thông tin theo mẫu.

Bước 2: Nhận kết quả từ Bộ Công Thương

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

– Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Khai báo thông tin website

Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

Các thông tin khai báo bao gồm:

– Tên miền của website thương mại điện tử;

– Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;

– Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website;

– Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;

– Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân; hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

– Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử;

– Các thông tin khác theo quy định của Bộ Công Thương.

Bước 4: Nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ;

– Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ Bước 3.

2.3. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP WEBSITE KHÔNG THÔNG BÁO

Với mục đích bảo vệ tối đa quyền lợi của người tiêu dùng, đối với website phải thông báo, đăng ký mà không thông báo, đăng ký thì sẽ bị xử lý. Đối với website không thông báo hoặc thông báo không đúng với Bộ Công Thương theo quy định sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 32 Điều 1 Nghị định 124/2015/NĐ-CP như sau:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  1. a) Không bổ sung hồ sơ thông báo liên quan đến website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng trên nền tảng di động (sau đây gọi là ứng dụng bán hàng) theo quy định;

  1. c) Không thông báo sửa đổi, bổ sung theo quy định khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng sau khi đã thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
  3. a) Cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc sai lệch khi thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng;
  4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
  5. a) Thiết lập website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;”

Trên đây là tư vấn của Văn phòng Luật sư Nhân Văn về “THỦ TỤC THÔNG BÁO WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG“.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *